Списък на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Нова Загора, подлежащи на разпределение за 2021/2022 стопанска година