Бе даден старт на основния ремонт на централната алея в Градския парк в Нова Загора

В празничния първи март се извърши символична първа копка, с която бе даден старт на проект на Община Нова Загора за „Благоустройство и основен ремонт на централна паркова алея в Градски парк, Нова Загора". На церемонията, на която бе поставено началото на строителните работи, присъства цялото Общинско ръководство, начело с кмета Николай Грозев, народния представител в 44-то Народно събрание Галя Захариева, Господин Господинов – представител на фирмата изпълнител - „Пътно поддържане” ЕООД, експерти и специалисти от Общинска администрация и новозагорци.
„Главната алея в Градски парк, Нова Загора е важна за отдиха на живеещите в града и неговите гости. С полагането на нова асфалтова настилка и бордюри, поставянето на пейки и кошчета за смет, монтажа на осветителни тела и обособяване на пространство за разходка на кучета, ще благоустроим мястото и ще отговорим на желанията и потребностите на хората”, сподели кметът Николай Грозев.