Заповед №РД-12-161/12.03.2021 г. за преустановяване на посещенията в пенсионерските клубове на територията на община Нова Загора