Заповед №РД-19-90/11.03.2021г. за въвеждане на противоепедемични мерки на територията на област Сливен, считано от 12.03.2021 до 02.04.2021г.