ВАЖНО!

Във връзка с предстоящия вот на 4-ти април, Община Нова Загора напомня на гражданите, които са поставени под карантина или изолация, че могат да упражнят правото си на глас, използвайки подвижна избирателна кутия. За целта, следва, в срок до 31 март /сряда/, да подадат Заявление  за гласуване с подвижна избирателна кутия.
Заявлението се подава по един от следните начини:
- саморъчно подписано от избирателя и подадено в общината/кметството по постоянен адрес от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс, за Община Нова Загора - 0457/6 43 03;
- подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс, за община Нова Загора - 0457/6 43 03;
- подадено на електронната поща на общината -  obshtina@nova-zagora.org , без да се изисква квалифициран електронен подпис;
- електронно заявление, подадено чрез електронната платформа на Община Нова Загора, без да се изисква квалифициран електронен подпис.
Към заявлението се прилагат единствено пълномощни.
Във всяко заявление следва да има вписан телефон и е-мейл за обратна връзка с избирател.
Гражданите могат да подават горепосочените заявления лично:

  • в Информационен център на ул. „24 май” №1, на Бюро № 1 - № 2;

  • в кметствата и кметските наместничества на община Нова Загора;

  • всеки работен ден от 08.00  до 17.00 часа;