Община Нова Загора предприема допълнителни противоепидемични мерки за провеждането на Парламентарните избори на 4 април 2021 г.

Допълнителни противоепидемични мерки по време на провеждането на Парламентарните избори на 4 април 2021 г. предприема Община Нова Загора.
1. В началото на изборния ден ще бъде измерена температурата на всеки от членовете на СИК, като за целта всички сгради, където се намират избирателните секции са обезпечени с безконтактни термометри.
2. Осигурени са маски и дезинфектанти за ръце, както и дезинфектанти за под и гладки повърхности за всички секционни избирателни комисии.
3. Осигурени са отделни входни и изходни потоци за движение на избирателите, които са надлежно обозначени във всяка сграда.
4. Обозначени са места за изчакване, с цел осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м между участниците в изборния процес.
5. Задължително е носенето на защитна маска за лице от всеки избирател, която надлежно да покрива носа и устата. В случай на липса на такава, същата ще бъде предоставена на входа на сградата на всяка избирателна секция.
6. Като допълнителна мярка Община Нова Загора предвижда през целия ден на вота периодична дезинфекция на всички помещения и контактни повърхности.
Призоваваме Ви, спазвайте всички противоепидемични мерки и указания по време на изборния ден. Ние се грижим за Вас, правете го и Вие!