Съобщение във връзка с Преброяване 2021

Община Нова Загора и Националния статистически институт сърдечно благодарят на всички изразили желание да бъдат преброител/контрольор по време на предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 година.
Поради епидемиологичната обстановка,  правителството отложи процеса във времето и преброяването ще се проведе от 7 септември до 3 октомври 2021 г.
В тази връзка и предвид дългия период от време, стартира кампания за потвърждаване на участието в преброяването на лицата подали заявления, както и набиране на нови преброители и контрольори. Втората кампания е организирана както следва:
До 25 май 2021 г. - потвърждаване на участие на лицата подали заявления. За целта следва да изпратите е-мейл или да се обадите на следните служители на НСИ Сливен:

Д. Паскова – dpaskova@nsi.bg -  тел. 087 717 6791

Молим да информирате и в случай на настъпила промяна в личните данни, с които сте подали заявлението си.

От 25 май 2021 г. до 10 юни 2021 г. - набиране на нови преброители и контрольори на мястото на хората, които нямат възможност да участват. 

Всички преброители и контрольори ще преминат обучение в края на лятото, където ще бъдат сключени и договорите с тях. Работа по преброяване на населението ще бъде съсредоточена в периода от 18 септември до 3 октомври.
Вярваме, че отново ще бъдем един екип и разчитаме на Вас!
Включи се, защото си важен!