Съобщение

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021г., напомняме че на 26 юни 2021г. включително изтича срокът за:
- Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение;
- Подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
- Подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.
С оглед на това,  Община Нова Загора организира дежурство за приемане на заявления от граждани от 8:00 до 17:30 часа на 26 юни 2021г.