Подмяна на съдове за битови отпадъци

Над 1000 съда за битови отпадъци се раздават в града и малките населени места. Подмяната  на съдовете започна от селата, а днес вече и в Нова Загора се разполагат контейнерите тип „Ракла” на места с компрометирани такива. С осигуряването на новите съдове, Общината изпълнява поетите ангажименти в дейност „Чистота” и създава една по-хигиенична и приветлива градска среда.