Проведе се начална пресконференция по проект на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД за доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура

На 30.06.2021 г. (сряда) от 11:00 часа в Клуба на културните дейци в гр. Нова Загора се проведе начална пресконференция по проект на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД за доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура. “Надяваме се проектът да оправдае очакванията ни и да се направят така необходимите ремонти на водопроводната мрежа, защото след това и нас ни чака много работа. Всички улици ще трябва да бъдат основно обновени.”, сподели кметът на Общината Николай Грозев по повод на пресконференцията. На нея присъстваха областният управител Минчо Афузов, управителят на „В и К – Сливен“ ЕООД инж. Севдалин Рашев и заместник-кметът на Община Нова Загора Нина Генчева.
Стартиращите дейности в област Сливен са за 130 милиона лева,  като те ще бъдат финансирани с проект на „В и К – Сливен“ ЕООД по Оперативна програма „Околна среда“. За град Нова Загора е предвидена реконструкция на водопроводната мрежа с обща дължина 15,115 км, реконструкция на Пречиствателната станция  и др. , като привлечените средства са в размер на приблизително 25 млн. лева.