Дарение от 33 компютъра получи днес Община Нова Загора

Дарение от 33 компютъра получи днес Община Нова Загора. То бе направено от „Банка ДСК” АД в специална среща между кмета Николай Грозев, регионалния мениджър на "Банка ДСК” АД , РЦ Стара Загора-Сливен Петьо Вълчанов и Цонка Иванова – мениджър „Банка ДСК” АД, клон Нова Загора. Г-н Грозев благодари на гостите за добрите взаимоотношения през годините и направения жест.
„Всяко дарение има освен материална и морална стойност. Материалната е важна, но демонстрираната приятелска подкрепа е още по-важна.”, допълни градоначалникът.