Съобщение във връзка с изпълнение на обект „Електрификация на 83-та железопътна линия Нова Загора – Симеоновград”