Обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Нова Загора

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Нова Загора, област Сливен съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Нова Загора

Обучението ще се проведе в театралния салон на Читалище „Д. П. Сивков – 1870“, площад  „Свобода” №4  на  26.08.2021г. с начален час 09:30 часа

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

За Преброяване`2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.