Заповед №РД-19-250/01.09.2021г. за въведените допълнителни противоепидемични мерки на територията на Област Сливен