Списък на заличените лица от избирателните списъци в частични избори на 27 февруари 2022 г.