Заповед №РД-12-134/22.02.2022 г. за забрана продажбата на алкохолни напитки в търговрските обекти и заведения за обществено хранене и употребата им на обществени места на територията на с. Езеро, общ. Нова Загора