Заповед №РД-12-402/25.05.2022 г. за образуване на 62 /шестдесет и две/ избирателни секции на територията на общината