Покана за провеждане на консултации относно съставите на СИК и ПСИК за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022г.