Заповед - полски пътища и нефункциониращи напоителни канали - общинска собственост за стопанската 2022/2023г.