Извънредно спиране на водата в гр. Нова Загора

Във връзка с извънредното спиране на водоподаването на жителите на гр.Нова Загора на 16.11.2022г. отправихме запитване за получаване на адекватна информация за възникналата авария по водопроводната мрежа. Предоставяме на Вашето внимание отговора на ДЗЗД "Аква Нова 2020".

Писмо - отговор на ДЗЗД "АКВА НОВА 2020" с вх. № 26 -00 -469/16.11.2022 г. в Община Нова Загора