Община Нова Загора е сред първите с одобрени проекти по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Община Нова Загора се включи в провелата се на 17.01.2023 г. Първа местна конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще", изпълняван от Българската телеграфна агенция (БТА) с подкрепата на Европейската комисия. Събралите се в Националния пресклуб на БТА в Сливен представители на местната власт и експерти очертаха перспективите и стратегиите за развитие на Югоизточен район, политиката на сближаване за новия програмен период 2021-2027 г., както и постигнатите резултати и добри практики от предишния програмен период – 2014-2020 г.
Община Нова Загора е привлякла средства по три оперативни програми: ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Региони в растеж“, ОП „Храни и основно материално подпомагане“, както и Програма за развитие на селските райони.
„Община Нова Загора бе една сред първите с одобрени проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност по Оперативната програма „Региони в растеж“ за периода 2014 – 2020 г.“, посочи заместник-кметът на Община Нова Загора Нина Генчева.
5,3 млн. лева е получено безвъзмездно финансиране, като със средствата са санирани десет многофамилни жилищни блока. Сред обновените обществени сгради са тези на противопожарната служба, на полицията, на училище „Иван Вазов“ в Нова Загора. Всички проекти са изпълнени успешно в срок.
Община Нова Загора изпълнява и всички възможни проекти със социална насоченост, за които има предвиден ресурс по европейските програми. Пред участниците във форума заместник-кметът Нина Генчева акцентира върху инфраструктурните проекти, защото в резултат на усвоените средства от Европейския съюз градът е преобразен напълно.

Снимки: източник - БТА