Нарушено водоподаване в гр. Нова Загора на 24.01.2023 г.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че на 24.01.2023 г. (вторник) от 08:00 ч. до 17:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването в северната зона на гр. Нова Загора – северно от улица „Изворна“, поради извършване на ремонтни дейности  по изграждане на водопроводни шахти по ул. „Поборническа“ и ул. „Патриарх Евтимий“.
Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.
„ВиК – Сливен“ ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.