Мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Нова Загора, подлежащи на разпределение за 2023/2024 стопанска година