Стартира нов прием на документи за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми

Община Нова Загора стартира нов прием на документи за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми. Предвидената финансова помощ е за един опит ин витро в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансиране от център „Фонд за асистирана репродукция” (при положение, че не се финансира една и съща процедура). Средствата, които се отпускат са в размер до 2000 лв. на семейство, като кандидатства само един от съпрузите.
Според Правилника за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми  с отпуснатите средства не се финансират започнали процедури и не се възстановяват финансови средства за извършени такива преди утвърждаването на кандидатите от Общинския съвет.
Пълните условия и реда за приема на документите, изследванията и процедурите, които се финансират, както и критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, са посочени в информация на сайта на Общината на адрес: http://www.nova-zagora.org/node/3727. Документите за финансово подпомагане се подават в деловодството на Община Нова Загора в срок до 20.04.2023 г.
Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация и на място в административната сграда на Общината: ул. ”24 май” 1, отдел „Правен” и на телефони: 0457/57047; 0884 702 300 – лице за контакт: Олга Бишир.