Проведе се 50-тото заседание на Общински съвет Нова Загора

На 28 март 2023 г. се проведе поредното заседание на Общински съвет Нова Загора. Председателят на Общинския съвет Нейчо Минчев и кметът на Община Нова Загора Галя Захариева отправиха поздрави към рождениците – общинския съветник Станимир Русев и кмета на с. Баня Радомир Велев.
Към предварително обявените 15 точки в дневния ред бяха добавени пет допълнителни със съгласието на заседателите.
50-тото заседание протече в спокойна атмосфера. То взе решение Николай Георгиев Грозев посмъртно да бъде обявен за почетен гражданин на Община Нова Загора. Прие Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г., Решение за одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2022 г. на План за интегрирано развитие на Община Нова Загора – 2021 – 2027 г. , Анализ за потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, Решение за планиране на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Заседателите се произнесоха с положителен вот и по всички останали точки, касаещи текущата работа на общинска администрация.