Регистрация на домашни кучета през м. май в Община Нова Загора

Община Нова Загора предприема кампания за регистриране на домашни любимци. Съгласно действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора, в тримесечен срок от датата на придобиване на куче, собственикът е задължен да подаде  декларация в отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора и да заплати дължимия данък на стойност 5 лв., при което му се издава регистрационен талон. Стопаните на домашни кучета, пропуснали да регистрират своите любимци, могат да го направят в периода от 02.05.2023 г. до 31.05.2023 г. За жителите на малките населени места декларацията се подава в съответното кметство.
Община Нова Загора призовава всички стопани да изпълнят своите ангажименти. Така по-лесно ще бъдат решени проблемите с безстопанствените кучета и инцидентите с домашни любимци.