Отчети за касовото изпълнение на Бюджет 2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. декември 2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. януари 2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. февруари 2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. март 2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. април 2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. май 2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. юни 2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. юли 2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. август 2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. септември 2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. октомври 2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за м. ноември 2016 г.