Покана

Уважаеми съграждани,
в изпълнение на чл. 48, ал. 3, т. 3 от Наредба за планирането на социалните услуги, Община Нова Загора отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в публична дискусия Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги.
Срещата ще се състои на 7 ноември 2023 г. от 10.30 ч. в зала № 316 на Община Нова Загора.