Годишно отчетно събрание на БЧК Нова Загора

На 14 декември в Клуба на дейците на културата се проведе отчетна сесия на Общинската организация на Български червен кръст Нова Загора за 2023 г.
На събранието присъстваха: заместник - кметът и председател на новозагорската организация на БЧК - Ивайло Енев, Борил Димитров – гл. специалист по водно спасяване към БЧК – Сливен, активисти, доброволци на организацията, представители на Български младежки червен кръст и кметове на населени места.
Сесията включваше следните точки: Отчет за дейността на БЧК Нова Загора за 2023 г.; Отчет на контролната комисия за 2023 г. и План за дейността на Общински съвет на БЧК Нова Загора през 2024 г. Председателят на Общинския съвет на БЧК Нова Загора Ивайло Енев представи пред аудиторията отчета на организацията за 2023 г., след което бе приет и отчетът на контролната комисия за 2023 г.
Основните приоритети, залегнали в приетия план за дейността на Общински съвет на БЧК за следващата година са: подпомагане на нуждаещите се групи от населението за облекчаване на страданията им, закрила на здравето и живота им; работа с младите хора, утвърждаване структурите на дружествата.
След изчерпване на всички точки от дневния ред, заседанието бе закрито с пожелание към всички присъстващи за веселото посрещане на светлите коледни празници, много здраве и благоденствие през идната 2024 година.