ЦОП – Нова Загора организира благотворителен Коледен базар

От 18 декември 2023 г. част от множеството прояви в гр. Нова Загора е пъстрият благотворителен Коледен  базар пред Спортна зала „Младост“. Той е по инициатива на Център за обществена подкрепа – Нова Загора и е осъществен със съдействието на Община Нова Загора.
Кметът на Общината  Галя Захариева и нейният екип посетиха изложението на сувенири, играчки и картички. Волята на техните създатели (екипа на ЦОП - Нова Загора и неговите потребители) е събраните средства да отидат в подкрепа на две благородни каузи – подпомагане лечението на двумесечния Михаил Чобанов и на лъчезарната новозагорка Красимира Стамова.
Желаещите ще имат възможността да се присъединят към благотворителния жест до 22 декември, като закупят оригинален подарък, връчен им с широка усмивка от добротворците от ЦОП – Нова Загора.