Покана

                                     

Към заинтересованите страни от Общините Котел, Сливен, Нова Загора и Твърдица, представители на стопанския и нестопанския сектор, регистрирани в една от четирите общини за заявяване на интерес за включване в местното партньорство за създаване на МИРГ между представители на публичния (общини), стопанския и нестопанския сектор на определената територия. Местното партньорство  следва да включва представители на рибарски, аквакултурни, туристически или други изразяващи местната идентичност на територията общности, включително свързани със Синия растеж.
Партньорството трябва да е формирано от представители на публичните и частните местни социално-икономически интереси, в които вземането на решения не е контролирано от нито една от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни (т.е. партньорството е подкрепено от представители на рибарски и/или аквакултурни, риболовни и/или ловно-рибарски, туристически и други, изразяващи местната идентичност на територията общности юридически лица/организации от територията).
Заявление при интерес.