Благотворителна акция „Жълти стотинки“ в подкрепа на детското отделение в МБАЛ „Св. Петка Българска“ , гр. Нова Загора

Представители на Общински ученически съвет посетиха дома на Община Нова Загора на 23 януари 2024 г. в 14 ч. като посланици на Благотворителната национална инициатива „Жълти стотинки“ под надслов „Деца помагат на деца“. Вдъхновена от едноименната френска кампания на госпожа Бернадет Ширак, акцията се  провежда от 2008 г. и в България, инициирана и координирана от Сдружение „Съзидание – 2012“. С времето „Жълти стотинки“ набира все повече популярност. Всяка година се избира град – столица, с който е обвързана благотворителната кауза. Нова Загора е определена за столица през 2024 г. Зад инициативата на местно ниво застават представители на Ученическите съвети от гимназиите и Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).
Делегацията беше посрещната в Информационния център с ентусиазъм. Кметът на Общината Галя Захариева изказа пълната подкрепа на общинското ръководство. „Поздравления за това, че ставате двигател на тази идея и ще бъдете едни от най-активните доброволци на кампанията „Жълти стотинки!“ - с тези думи тя се обърна към момичетата и момчетата и призова новозагорци да откликнат на техния апел.
Събраните средства през цялата 2024 г. във всички населени места в страната ще бъдат използвани за детското отделение в МБАЛ „Света Петка Българска“ в гр. Нова Загора.  Ще бъдат поставени касички на много обществени места – в някои институции, учреждения и търговски обекти в града. В подкрепа на акцията застава и Радио „Нова“ - Нова Загора.
Секретарят на МКБППМН Веска Вълчева и учениците от Общинския ученически съвет отправиха призив към жителите на общината да се присъединят към доброволческата  кауза, защото малките деца заслужават съпричастността на обществото.