Разпределиха годишната субсидия за читалищата в община Нова Загора за 2024 година

На 30 януари 2024 г. в  Нова Загора се събра Комисията за разпределение на годишната субсидия за читалищата, назначена със заповед на кмета на Общината Галя Захариева. На срещата бяха обсъдени тенденциите в развитието на читалищната дейност на територията на общината и коментирани редица възникнали проблеми. Взето бе решение за разпределение на средствата между 32-те действащи читалища на територията на община Нова Загора. Кметът Галя  Захариева изказа впечатленията си от изминалата 2023 г. и извършеното от културните институции в региона, като изрази отново готовността на общинското ръководство да подпомага дейността им и през  2024 г.
Съгласно указанията на Министерството на културата през 2024 г. субсидираната численост в общината се запазва на 66. Стандартът за една субсидирана единица през тази година е  завишен с 15,50 % и е в размер на 16 744 лв.