Общински съвет Нова Загора проведе седмото си заседание

Днес /24 март/ Общински съвет - Нова Загора проведе седмо заседание. В началото присъстващите в залата почетоха с едноминутно мълчание паметта на загиналите по време на терористичните атентати в Брюксел.
В предварително обявения дневен ред бяха включени 25 точки. Допълнително бяха внесени още 6 точки.
В хода на заседанието разгледани и приети бяха Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Нова Загора за периода 2016 – 2020 г. и отчетът за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Дебати предизвика отчетът за изпълнението на общинските сметки и бюджета за средствата от Европейския съюз на Общината за 2015 г., като кметът Николай Грозев насочи вниманието на всички към добрата финансова стабилност на Община Нова Загора и липсата на просрочени задължения за изтеклата година.   
В днешното заседание общинските съветници дебатираха възможностите за изместване на съботния пазар, с цел по-голямо удобство за гражданите и улесняване на достъпа до гробищния парк на Нова Загора. Болшинството се обедини около принципно съгласие по въпроса, като на този етап се взе решение за засилен контрол от страна на органите на реда за спазване на утвърденото разположение на търговските маси, с оглед осигуряване на свободно пространство за движение на гражданите.
След изчерпване на точките в дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет Нова Загора г-н Георги Николов закри заседанието.