Проведе се трудова борса в Нова Загора

Днес, 25.03.2016 г. в „Клуб на дейците на културата” - гр. Нова Загора беше открита трудова борса с обща насоченост от и.д. директора на Дирекция „Бюро по труда„ Нова Загора – Валентина Сердарска. На нея присъства заместник-кметът на Община Нова Загора Светла Стоянова, която поздрави служителите на ДБТ за поредната среща, която осъществяват между работодателите и търсещите работа лица. Г-жа Стоянова приветства всички участници на борсата, пожелавайки им успех в осигуряването на трудова заетост.
На откритата борса присъстваха представители на партньорски организации от Военно окръжие Сливен и Глоб@лни библиотеки. Работодателите, участващи в нея, обявиха общо 128 свободни работни места (СРМ). Заявените места за работа от Общински администрации и публичния сектор са 20 на брой, а от реалния сектор - 108. От работодатели, осъществяващи дейност по българското Черноморие, бяха обявени 46 СРМ за сезонна заетост в областта на туризма.
Събитието бе посетенo от над 120 търсещи работа лица от община Нова Загора.