Стартира нов прием на документи за финансово подпомагане на изследвания и процедури за семейства с репродуктивни проблеми

Община Нова Загора стартира нов прием на документи за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми. Предвидената финансова помощ е за един опит ин витро в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансиране от център „Фонд за асистирана репродукция” (при положение, че не се финансира една и съща процедура). Средствата, които ще бъдат отпуснати, са в размер до 2000 лв. на заявител, като кандидатства само един от съпрузите.
Община Нова Загора вече е с опит в предоставянето на средства по процедурата. Нарастващият брой на  семейства, които са посрещнали своята рожба с подкрепата по реда й, осмисля местната политика в тази насока и е показател за успеха ѝ.
Условията и реда за приема на документи, изследванията и процедурите, които се финансират, както и критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, са посочени в информация на сайта на Общината на адрес: https://www.nova-zagora.org/node/5932. Документите за финансово подпомагане се подават в деловодството на Община Нова Загора в срок до 22.04.2024 г.
Допълнителна информация заинтересуваните лица могат да получат и на място в административната сграда на Общината: ул. ”24 май” 1, отдел „Правен” и на телефони: 0457/57047, 0884 702 300, лице за контакт - Олга Бишир.