Предстоят обществени обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции с водещ партньор Община Нова Загора

                             

Уважаеми съграждани,
В периода от 10 до 17 април 2024 г. ще се проведат обществени обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0079, „Интегрирана концепция за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион“, която Община Нова Загора подаде през месец септември 2023 г., и която е преминала успешно етапа на оценка за Административно съответствие и допустимост по следния график:

  • За Община Нова Загора: 16.04.2024 г. от 14:00 ч. в зала на Общински съвет Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1;
  • За Община Сливен: 10.04.2024 г. от 14:00 ч. в зала 105 на Община Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1;
  • За Община Твърдица: 17.04.2024 г. от 14:00 ч. в зала на Общински съвет Твърдица, гр. Твърдица, пл. „Свобода“ 1;

Водещ кандидат на КИТИ „Интегрирана концепция за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион“ е Община Нова Загора с партньори: Община Сливен, Община Твърдица, Сдружение „Ню Лайф“ Нова Загора, ЕТ „Пейчо Танчев Пуров“, „ВИП“ ООД, Средно училище „Иван Вазов гр. Нова Загора, Основно училище „Злати Терзиев“ с. Баня, Община Нова Загора, НЧ „Паисий Хилендарски -1928“ с. Червенаково, Община Твърдица, НЧ „Петко Енев – 1932“с. Баня, Община Нова Загора, НЧ „Пробуда – 1928“с. Оризари, Община Твърдица и НЧ „Деско Кръстев – 1902“ с. Асеновец, Община Нова Загора.
Концепцията обхваща няколко подзони, вкл. фермерски пазар, занаятчийска продукция, вино и производните продукти, търговията на МСП, зона за отдих, обучение в областта на занаятчийство и фермерство, игрова зона, водни атракции и зона за къмпингуване. Отделните мерки включват обновяване на пътната инфраструктура, обновление и създаване на нови зелени пространства, образователни програми по предприемачество, както и опазване на околната среда чрез почистване на водното корито на р. Тунджа. Търговско-туристическата зона предоставя възможности на местни бизнеси, занаятчии и фермери да покажат и продават своите продукти. Социалните и икономическите аспекти се допълват, като програмите за обучение подкрепят местните жители, докато разнообразните туристически атракции привличат посетители и създават икономически растеж.
Прилагаме Ви линк към презентация на КИТИ:
https://docs.google.com/presentation/d/1CGUSo3F9qxxhwfesOqZTegnkcdfLodZbBTeWwpDxiD4/edit?usp=sharing
Препоръки и възражения по КИТИ „Интегрирана концепция за икономически растеж, развитие на туризма, зелена икономика, устойчива градска мобилност и опазване на околната среда в Югоизточен регион“ могат да бъдат направени чрез онлайн анкета: https://forms.gle/vJsvWoU7biWRrVfx5 , както и на електронната поща на ОИЦ Сливен, който е част от Звеното за публични консултации към РСР на ЮИР: oicsliven@gmail.com  не по-късно от 19.04.2024 г.
За повече информация и възникнали въпроси:

  • Телефон за контакт: 0457/ 5 70 35 - отдел „Европейски фондове и програми”
  • Адрес: Община Нова Загора, ул. „24-ти май” № 1, ет. 4,  стая № 405