Община Нова Загора сключи ново допълнително споразумение по проект BG05SFPR002-2.001-0058-C04 „Грижа в дома - община Нова Загора”

                                 

Община Нова Загора сключи трето поред допълнително споразумение по проект BG05SFPR002-2.001-0058-C04 „Грижа в дома - община Нова Загора”, с което дейностите по проекта се удължават с още пет месеца, а продължителността му вече е 25 месеца.
Социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда ще продължат де се предоставят  на потребителите до 6 януари 2025 година.
Общата стойност на проекта вече е 1 700 110,56 лева, като той се реализира по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
От стартирането на дейностите до настоящия момент от услугите по проекта са се възползвали 238 потребители от град Нова Загора и селата от общината.