СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,
Във връзка с последиците от скорошната градушка, която засегна нашия град, Ви съобщаваме, че освен на обичайните места, контейнери за строителни отпадъци ще поставим и на 6 нови точки.
Новите места са:
1. ул. „Стара планина“ / ул. „Христо Ботев“ – 1 бр.
2. ул. „Стара планина“ / ул. „Стефан Караджа“ – 1 бр.
3. ул. „В. Левски“ / ул. „Г. Раковски“  – 1 бр.
4. ул. Спартак / ул. „Хан Аспарух“ – 1 бр.
5. ул. „Проф. М. Балкански“ / ул. „Димитър Благоев“ – 1 бр.
6. ул. „П. Енев“ / ул. „Бр. Богданови“ – 1 бр.
Контейнерите ще бъдат на разположение за срок от един месец, считано от понеделник /08.07.2024г./
Молим Ви да не изхвърляте строителни отпадъци в  контейнерите за битови отпадъци!  Това забавя работата на работниците, създава проблеми в механизацията, от там се отразява на цялостния вид на града ни. 
Напомняме и обичайните места в града ни, в които са разположени контейнери за строителни отпадъци, общо 17 :
1. ж.к. „Загоре“ – 3 бр. - до бл. 10,  бл. 9 и бл. 16
2. ул. „Ген. Скобелев“  – 2 бр. – до входа на стадиона и до пресечката с ул. „Проф. М. Балкански“
3. ул. „К. Чамов“ / ул. „Поборническа“ – 1 бр.
4. ул. „Стара планина“ / ул. „Христо Ботев“ – 1 бр.
5. ул. „Съби Димитров“ / ул. „Д. Благоев“ – 1 бр.
6. ул. „Петко Енев“ / ул. „Д. Подмолов“ – 1 бр.
7. ул. „Св.св. Кирил и Методий“ / ул. „К. Фотинов“ – 1 бр.
8. паркинг зад Културен дом – 1 бр.
9. ул. „Поборническа“ / ул. „Добруджанска“ – 1 бр.
10. ул. „Балкан“ / ул. „Ивайло“ / ул. „Св. св. Кирил и Методий“ – 1 бр.
11. ж.к. „Тракия“ – 1 бр.
12. ул. „Д. Благоев“ / ул. „Хан Крум“ – 1 бр.
13. ул. „Родопи“ / ул. „Просвета“ – 1 бр.
14. ул. „Първи май“ / ул. „П. Енев“ – 1 бр.
При ремонт всеки следва  да  организира извозването на строителните отпадъци, като заяви контейнер към фирма, специализирана в транспорт на строителни отпадъци.