Съветници

Председател на Общинския съвет - Константин Тачев Тачев

 

 

Име, презиме, фамилия

Партия

1

Андония Тодорова Спасова

ПП ГЕРБ

2

Анна Крумова Добрева

ПП ГЕРБ

3

Асен Божидаров Русев

ДПС

4

Василена Антониева Костадинова

ПП ГЕРБ

5

Георги Николов Николов

ПП ГЕРБ

6

Димитрина Неделчева Димитрова

ПП ГЕРБ

7

Димитър Лалев Ковачев

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Динко Иванов Динев

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Диян Колев Колев

К ПП - ДБ

10

Захари Христов Захариев

ПП ГЕРБ

11

Иван Игнатов Иванов

ПП ГЕРБ

12

Константин Тачев Тачев

ПП ГЕРБ

13

Кремена Руменова Петрова

К ПП - ДБ

14

Крум Ангелов Георгиев

БСП за България

15

Мария Енева Мартинова

ПП ГЕРБ

16

Мария Петкова Иванова - Данева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

17

Наталия Иванова Стефанова - Арнаудова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

18

Нейчо Минчев Минчев

ПП ГЕРБ

19

Пенка Христова Калина – Колева

ПП ГЕРБ

20

Румен Христов Христов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

21

Светлана Андреева Иванова

К ПП - ДБ

22

Севдалина Атанасова Борносузова

ПП ГЕРБ

23

Слав Ангелов Илиев

ДПС

24

Снежана Георгиева Колева

ВЪЗРАЖДАНЕ

25

Станимир Ташев Русев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

26

Стоян Петров Петров

ПП ГЕРБ

27

Стоянка Митева Бонова

К ПП - ДБ

28

Цветана Петкова Рашева

ПП ГЕРБ

29

Щерьо Митев Щерев

ПП ГЕРБ