Съветници

Председател на Общинския съвет - Нейчо Минчев Минчев

 

 

Име, презиме, фамилия

Партия

1

Андония Тодорова Спасова

ПП ГЕРБ

2

Анна Крумова Добрева

ПП ГЕРБ

3

Бояна Колева Гидикова

ПП ГЕРБ

4

Василена Антониева Костадинова

ПП ГЕРБ

5

Васил Стоянов Стоянов

КП БСП за България

6

Велко Величков Славов

ПП Движение за права и свободи – ДПС

7

Весела Иванова Георгиева

КП БСП за България

8

Георги Николов Николов

ПП ГЕРБ

9

Димитрина Неделчева Димитрова

ПП ГЕРБ

10

Живко Иванов Демирев

ПП ГЕРБ

11

Захари Христов Захариев

КП Демократична България – обединение (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

12

Иван Ников Иванов

КП БСП за България

13

Ирина Иванова Аврамова

КП БСП за България

14

Йордан Кръстев Стойчев

КП БСП за България

15

Константин Тачев Тачев

ПП ГЕРБ

16

Кремена Руменова Петрова

КП Демократична България – обединение (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

17

Маргарит Трендафилов Тодоров

ПП ГЕРБ

18

Митьо Стоянов Митев

ПП Движение за права и свободи – ДПС

19

Нейчо Минчев Минчев

ПП ГЕРБ

20

Пенка Христова Калина – Колева

ПП ГЕРБ

21

Станимир Ташев Русев

КП БСП за България

22

Севдалина Атанасова Борносузова

ПП ГЕРБ

23

Сергей Николаев Радилов

ПП ГЕРБ

24

Стоян Петров Петров

ПП ГЕРБ

25

Стоян Стаматов Пенев

ПП АТАКА

26

Цвета Кънчева Станева

ПП ГЕРБ

27

Цветана Петкова Рашева

ПП ГЕРБ

28

Щерьо Митев Щерев

ПП ГЕРБ

29

Янка Демирева Симеонова

ПП ГЕРБ